Accessibility Tools

Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan (BPPL)

This image for Image Layouts addon

Bahagian
PENGURUSAN PELAJAR & LATIHAN (BPPL)

Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan (BPPL) bertanggungjawab menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar, menyelia dan memantau perjalanan latihan setiap pelajar di ILP Kuala Langat serta menguruskan hal ehwal kebajikan dan disiplin pelajar di ILP Kuala Langat.
Hubungi Kami

Peranan & tanggungjawab

  • Mengurus pengambilan pelajar untuk mengikuti program latihan sepenuh masa di kalangan belia-belia lepasan sekolah dan orang ramai.

  • Mengurus pendaftaran pelajar baru semasa Minggu Silaturahim bagi setiap sesi pengambilan.

  • Menguruskan proses temuduga bagi calon pelajar-pelajar diploma

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial