Accessibility Tools

Bahagian Kawalan Kualiti & Latihan (BKKL)

This image for Image Layouts addon

Bahagian
KAWALAN & KUALITI LATIHAN (BKKL)

Bahagian Kawalan Kualiti & Latihan (BKKL) ILP Kuala Langat berperanan menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP Kuala Langat agar ianya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Tenaga Manusia. Selain itu, bahagian ini juga berperanan menyediakan pembangunan bahan latihan / panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.
Hubungi Kami

Peranan & tanggungjawab

  • Menyelaras KAWALAN DOKUMEN DAN PERLAKSANAAN MS ISO 9001:2000.
  • Mengawal mutu dan kawalan latihan mengikut standard NOSS/ Silibus ILJTM.
  • Membangun, menilai, menyelaras dan Mengembangkan kurikulum Latihan kemahiran pengajar.
  • Menyelaras, mengenalpasti dan membangun kemahiran Tenaga Pengajar untuk bidang-bidang yang baru.
  • Menyedia, menyelaras dan mengawal selia pengunaan Learning GuideWritten Instructional Material (WIM)Teaching Material dan Teaching Aids.

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial