Accessibility Tools

Jabatan IT & Senireka

This image for Image Layouts addon

Pengurusan Latihan

Pengurusan Latihan merupakan pengurusan khidmat latihan kemahiran iaitu Jabatan Teknologi IT & Senireka. Jabatan ini diketuai oleh seorang Ketua Jabatan dan empat Ketua Bahagian di samping barisan tenaga pensyarah yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman. Jabatan ini menawarkan latihan kemahiran yang efisien bagi menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing. Penekanan dalam latihan teknikal mampu melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi seiring dengan hasrat kerajaan yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir negara dalam mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0

4 Bahagian:

Kursus ini melatih belia-belia lepasan lepasan SPM  dan SKM secara sepenuh masa dalam bidang lukisan senibina bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan di sektor industri, kerajaan atau berkerja sendiri sejajar dengan usaha kerajaan melahirkan lebih ramai modal insan yang berkemahiran. Pelajar akan didedahkan kepada teknik menghasilkan lukisan kerja yang mematuhi undang-undang Kecil Bangunan Seragam yang boleh dijadikan rujukan dalam proses rekabentuk sesebuah bangunan.

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial