Accessibility Tools

Bahagian Community & Employment Support Service (CESS)

This image for Image Layouts addon

Bahagian
COMMUNITY AND EMPLOYMENT SUPPORT SERVICE (CESS)

Bahagian Community & Employment Support Service (CESS) ditubuhkan bagi merapatkan hubungan industri dengan ILP supaya bidang-bidang latihan sedia ada dapat dipasarkan keperingkat kebangsaan dan global. Bahagian ini juga akan bertindak sebagai perantara dan sentiasa mempromosi, meningkat dan memperkukuhkan hubungan, kerjasama dan jaringan dua hala diantara ILP dengan industri dalam usaha membantu melatih, pemasaran dan pekerjaan pelatih.
Hubungi Kami

Peranan

  • Bertindak sebagai perantara organisasi/institusi dengan agensi luar dalam mewujudkan dan memperluaskan jaringan dan kerjasama
  • Menjalankan program-program promosi dalam memperluas dan memperkukuhkan jaringan serta imej organisasi
  • Menggalak dan menyelaras program dan aktiviti latihan sepenuh masa dan separuh masa
  • Memperkukuhkan pengurusan dan peranan Khidmat Sokongan Komuniti dan Pekerjaan (CESS)
  • Menyelaras dan memperluaskan pelaksanaan latihan industri
  • Menyelaras dan memperkukuhkan aktiviti employabiliti dan kebolehkerjaan dalam memperkayakan pelajar dengan kemahiran “soft skills”
  • Menguruskan data-data dan statistik organisasi/institut

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial