Accessibility Tools

Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan Aset (BPPA)

This image for Image Layouts addon

Bahagian
PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN ASET (BPPA)

Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan Aset (BPPA) ILP Kuala Langat berperanan mengurus dan menyelaras pembangunan kemahiran dan penyelenggaraan aset di ILP Kuala Langat merangkumi keperluan dan kemudahan latihan (bangunan, kemudahan fizikal, mesin dan peralatan latihan).

Hubungi Kami

Peranan & tanggungjawab

  • Mengurus , menyelia , memproses dan memantau perlaksanaan aktiviti Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset bagi semua kemudahan dan infrastruktur di ILP Kuala Langat.
  • Menyelaras, mengurus, menyelia dan memantau Perolehan Stok, Inventori & Aset Institut di bawah seliaan Bahagian Pembangunan & Penyelenggaraan Aset.
  • Mengurus Keselamatan Bangunan & Harta Benda Institut.
  • Mengurus Proses Pelupusan Peralatan

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial