Sijil Teknologi Perisian (Pembangunan Aplikasi Web)

Image
Image

Sijil Teknologi Perisian (Pembangunan Aplikasi Web)

Kursus ini menumpukan kepada kemahiran pembangunan perisian komputer. Para pelajar akan mempelajari pengaturan sistem logik, penterjemahan logik kepada pengekodan, menulis dan menguji pengkodan program, menjalankan aktiviti rutin keselamatan sistem dan proses pengurusan data.

Para pelajar juga dilatih melakukan kajian, merekabentuk, menguji dan mengimplementasi perisian komputer yang dibangunkan sendiri. Para pelajar juga akan menguasai pelbagai bahasa pengaturcaraan web seperti HTML, CSS, JAVA dan lain-lain. Kemahiran asas teknologi internet dan rangkaian juga didedahkan kepada para pelajar.

SOALAN LAZIM

SYARAT KEMASUKAN
  • Berumur 17 hingga 35 tahun
  • Tamat Tingkatan 5
  • Boleh membaca, menulis dan mengira; dan Tidak buta/ buta sebelah mata/ buta warna/ pekak (tanpa alat bantuan)/ bisu/ ketidakupayaan fizikal/ anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial