msen

Info Korporat

Image

Tentang
ILP Kuala Langat

Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat Selangor telah di bina pada 04 Februari 2003 dan telah siap dengan jayanya pada 11 Ogos 2004 di bawah kendalian Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Ianya terletak lebih kurang 4km dari pekan Banting menuju ke arah kg Jugra dan Pengkalan TUDM.

Visi, Misi dan Objektif Kami  

Visi

Untuk menjadi organisasi peneraju dalam membangun tenaga kerja yang berdaya saing

Misi 

Untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing

Objektif

Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat Selangor ini ditubuhkan bagi melahirkan tenaga kerja terlatih bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran yang tertumpu terhadap kemahiran dan teknologi industri terkini melalui objektif tersebut :-

  1. Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian negara
  2. Meninggikan kemahiran pekerja industri bagi membolehkan mereka memberi sumbangan yang lebih berkesan ke arah pembangunan negara
  3. Memudahkan para lepasan sekolah mendapat pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran perindustrian melalui latihan yang bersistematik.
Piagam Pelanggan

Kami di ILP Kuala Langat & Jabatan Tenaga Manusia di amanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir dan pengajar terlatih. Dengan itu, kami berjanji: 

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

Kenali kami dengan
lebih dekat

Alamat

Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 
Jalan Sultan Abdul Samad
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan
 
 Telefon : 03 - 3120 4600
 Faksimili : 03 - 3120 4440
 Email : admin.ilpkls@jtm.gov.my 

 

 

Media Sosial