Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sijil Teknologi Cadd Senibina (C01)

Kursus ini melatih belia-belia lepasan sekolah dengan kemahiran dalam bidang lukisan senibina bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan di sektor industri, kerajaan atau berkerja sendiri sejajar dengan usaha kerajaan melahirkan lebih ramai modal insan yang berkemahiran. Pelajar akan didedahkan kepada teknik menghasilkan lukisan kerja yang mematuhi undang-undang Kecil Bangunan Seragam yang boleh dijadikan rujukan dalam proses rekabentuk sesebuah bangunan.

Pelajar akan diberikan pendedahan dan kemahiran asas dalam lukisan senibina. Pelajar akan didedahkan kepada jenis-jenis garisan dan penghurufan dalam lukisan disamping mengetahui konsep geometri, unjuran ortografik, isometrik dan oblik. Pelajar juga diajar tentang penyediaan lukisan kerja untuk projek pembinaan. Lukisan Kerja  mendedahkan pelajar kepada asas Binaan Kayu Dan Keluli, Perkhidmatan Bangunan Dan Lukisan, Kejuruteraan Awam dan Lukisan Struktur Konkrit Bertulang.

Pelajar turut diberikan pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar berkenaan undang-undang berkaitan yang perlu dipatuhi dalam menyediakan lukisan. Penekanan akan diberi kepada kehendak perancangan seperti yang disediakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan Undang-undang Bangunan. Pelajar akan diperkenalkan kepada CADD, kepentingan dan aplikasi CADD dalam kursus seni bina sehingga dapat menghasilkan lukisan persembahan 3D.

 

Senarai Modul

Semester 1 / Tahap 3

 

KOD MODUL NAMA MODUL
C01-01-21 BASIC DRAWING
C01-01-22 SUBMISSION DRAWING 1
C01-01-23 DETAIL DRAWING 1
C01-01-24 SPATIAL LAYOUT DETAIL
C01-01-25 AMENDMENT DRAWING
C01-01-26 MATERIAL STORAGE
PH1081 PHYSICS 1
MT1071 MATHEMATICS 1
PI 1031/PM1041 ISLAMIC STUDIES 1 / MORALE STUDIES 1
IT1061 COMPUTER APPLICATION
TE 1091 TECHNICAL ENGLISH 1
KK 1071 CO-CURRICULUM 1

 

Semester 2 / Tahap 3

KOD MODUL NAMA MODUL
C01-02-21 PROJECT PRESENTATION
C01-02-22 MODEL MAKING
C01-02-23 SUBMISSION DRAWING 2
C01-02-24 DETAIL DRAWING 2
C01-02-25 KITCHEN DESIGN
MT2071 MATHEMATICS 2
PH 2081 PHYSIC 2
PI 2031/PM2041 ISLAMIC STUDIES 2 / MORALE STUDIES 2
TE 2091 TECHNICAL ENGLISH 2
KK 2071 CO-CURRICULUM 2

 

Semester 3 / Tahap 3

 

 

KOD MODUL NAMA MODUL
C01-03-21 MEASUREMENT TECHNIQUE
C01-03-22 DESIGN COMPREHENSION PROCESS
C01-03-23 DESIGN DEVELOPMENT STAGE
C02-03-24 SUBMISSION DRAWING 3
C01-03-25 AS - BUILT DRAWING
MT 3071 MATHEMATICS 3
ES 3101 ENGINEERING SCIENCE 3
PI 3031/PM3041 ISLAMIC STUDIES 3 / MORALE STUDIES 3

 

Semester 4 / Tahap 3

KOD MODUL NAMA MODULO
C01-04-21 MEASURED DRAWING
C01-04-22 ALTERATION DRAWING
C01-04-23 ARCHITECTURAL TENDER DOCUMENTATION
C02-03-24 ARCHITECTURAL SUPERVISION
MT4071 MATHEMATICS 4
ES4101 ENGINEERING SCIENCE 2

 

Persijilan

  • Sijil Teknologi Oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
  • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran  (JPK).
  • Pelajar akan dinilai berdasarkan sistem CGPA dan GPA.

 

Prospek Kerja

  • Pelukis pelan (draughtsman), Pelukis 3D (3D designer), Pengurus CADD (CADD manager)
  • Pereka hiasan dalaman (interior design), Penyelia tapak (site supervisor), Kerani tapak (site clerk)
  • Juruteknik (technician), Perekabentuk model (model marker), Pereka landskap (landscape designer),Pereka grafik (graphic designer.

 

Main Menu

Powered by JS Network Solutions