Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sijil Teknologi Perisian Multimedia Interaktif (F05)

Modul kursus berasaskan ‘National Occupational Skill Standard’ (NOSS). Kaedah pengajaran adalah berpandukan pembelajaran teori dan amali. Penilaian berdasarkan sistem keterampilan. Keterampilan pelajar dinilai secara berterusan sepanjang tempoh latihan dalam bidang berkenaan mengikut tahap yang telah ditetapkan. Pelajar akan dinilai berdasarkan keterampilan dari aspek pengetahuan, kemahiran, prosedur keselamatan dan kebolehan melaksanakan kerja amali. Melalui latihan berasaskan keterampilan pelatih yang berjaya akan memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Bagi kursus ini, pelajar-pelajar akan dilatih bagi menguasai Kemahiran menggunakan pelbagai perisian dan peralatan bagi kawalan dan mengedit pelbagai media seperti teks, grafik, bunyi, klip video dan animasi bagi pembangunan multimedia. Pelajar juga akan dilatih menggunakan peralatan digital seperti Kamera Video, Camcoder, Kamera Digital, DSLR dan sebagainya. Di samping itu, pelajar-pelajar juga didedahlan dengan pelbagai teknik pencahayaan dan kawalan lampu bagi menghasilkan grafik dan serta klip video yang menarik dan berkualiti. Sepanjang mengikuti kursus ini pelajar akan diberi tanggungjawab untuk mengendalikan tugasan secara individu dan berkumpulan. Penilaian terhadap kemahiran yang diperolehi oleh pelajar adalah dilaksanakan secara berterusan.

 

Senarai Modul

Semester 1 / Tahap 3

 

KOD MODUL

NAMA MODUL

F05-01-11

MULTIMEDIA FOUNDATION

 

IMAGE EDITING

F05-01-13

ANIMATION FUNDAMENTAL

F05-01-14

2D ANIMATION

F05-01-15

DRAWING FUNDAMENTAL

F01-01-11

OFFICE APPLICATION

PH1081

PHYSICS 1

MT1071

MATHEMATICS 1

PI 1031/PM1041

ISLAMIC STUDIES 1 / MORALE STUDIES 1

TE 1091

TECHNICAL ENGLISH 1

KK 1071

CO-CURRICULUM 1

 

Semester 2 / Tahap 3

KOD MODUL

NAMA MODUL

F05-02-11

AUDIO AND VIDEO EDITING

F05-02-12

MULTIMEDIA AUTHORING

F05-02-13

PRODUCT TESTING

F05-02-14

INTRODUCTION TO WEB DESIGN

F05-02-15

PRODUCT PACKAGING AND DELIVERY

MT2071

MATHEMATICS 2

PH 2081

PHYSIC 2

PI 2031/PM2041

ISLAMIC STUDIES 2 / MORAL STUDIES 2

TE 2091

TECHNICAL ENGLISH 2

KK 2071

CO-CURRICULUM 2

 

Semester 3 / Tahap 3

 

 

KOD MODUL

NAMA MODUL

F05-03-11

WEB DEVELOPMENT

F05-03-12

PRODUCT EVALUATION

F05-03-13

PRODUCT ORGANIZATION

F05-03-14

MULTIMEDIA PROJECT

F05-03-15

3D MODELLING AND ANIMATION

MT 3071

MATHEMATICS 3

ES 3101

ENGINEERING SCIENCE 1

PI 3031/PM3041

ISLAMIC STUDIES 3 / MORALE STUDIES 3

 

 Persijilan

  • Sijil Teknologi Oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
  • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran  (JPK).
  • Pelajar akan dinilai berdasarkan sistem CGPA dan GPA.

 

Prospek Kerja

  • Usahawan dalam bidang berkaitan.
  • Pengajar di Institut Kemahiran Swasta dan Kerajaan.
  • Juru Kamera
  • Editor Video.
  • Pengarah Videografi

Main Menu

Powered by JS Network Solutions