Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sijil Teknologi Komputer Rangkaian (F02)

Kursus ini memberi penumpuan mengenai Teknologi Komputer Rangkaian pada masa kini bagi memenuhi keperluan pekerjaan sektor industri yang mempunyai daya saing yang tinggi dipasaran pekerjaan. Program ini diwujudkan untuk memperkenalkan pelajar kepada teori dan amali mengenai konsep rangkaian, rekabentuk, implementasi dan penyelenggaraan rangkaian komputer.

Para pelajar juga akan mempelajari mengenai pengetahuan kemahiran di dalam Perkakasan Komputer, Organisasi Komputer, Asas Rangkaian, Perkhidmatan Internet, Switching dan Routing, Rekabentuk Rangkaian, Pengurusan Pelayan dan Keselamatan Rangkaian

Para pelajar juga akan didedahkan dengan penggunaan perisian sumber terbuka dalam Sistem Pengoperasian Sumber Terbuka dan Sistem Pangkalan Data. Program ini juga akan mendedahkan pelajar mengenai Keperluan Pengkomputeran, Prinsip Pengaturcaraan, Asas Pengaturcaraan dan Pengaturcaraan Rangkaian, Keusahawanan serta Rekabentuk dan Analisa Projek.

 

Senarai Modul

Semester 1 / Tahap 3

 

KOD MODUL NAMA MODUL
F02-01-11 OFFICE APPLICATION
F02-01-11 COMPUTER HARDWARE & SOFTWARE
F02-01-12 NETWORK FUNDAMENTAL
F02-01-13 NETWORK STRUCTURED CABLING
MT 1071 MATHEMATIC 1
PH 1081 PHYSIC 1
PI 1031/PM1041 ISLAMIC STUDIES 1 / MORALE STUDIES 1
TE 1091 TECHNICAL ENGLISH 1
KK 1071 CO-CURICULUM 1

 

Semester 2 / Tahap 3

KOD MODUL NAMA MODUL
F02-02-11 SERVER ESSENTIAL
F02-02-12 WIRELESS TECHNOLOGY
F02-02-13 FIBER NETWORK CABLING 
F02-02-14 COMPUTER AND NETWORK SECURITY
F02-02-15 PROJECT MANAGEMENT
MT2071 MATHEMATIC 2
PH 2081 PHYSIC 2
PI 2031/PM2041 ISLAMIC STUDIES 2 / MORALE STUDIES 2
TE 2091 TECHNICAL ENGLISH 2
KK 2071 CO-CURICULUM 2

 

Semester 3 / Tahap 3

 

 

KOD MODUL NAMA MODUL
F01-03-11 COMPUTER NETWORK MAINTENANCE
F02-03-12 LINUX ESSENTIAL
F02-03-13 FUNDAMENTAL OF PROGRAMMING
F02-03-14 ETHERNET SWITCHING
F02-03-15 MOBILE DEVICE CONFIGURATION
MT 3071 MATHEMATIC 3
ES 3101 PHYSIC 3
PI 3031/PM3041 ISLAMIC STUDIES 3 / MORALE STUDIES 3

 

Kemudahan Yang Disediakan:

 Bahagian Teknologi Komputer (Rangkaian) menyediakan kemudahan seperti :

 • 3 makmal komputer (berhawa dingin) - Dilengkapi dengan komputer dengan spesifikasi tinggi dan perisian yang terkini untuk keperluan pembelajaran
 • 1 Makmal PC Maintenance (berhawa dingin) - Dilengkapi dengan peralatan dan perkakasan bagi aktiviti pemasangan dan penyelenggraan peralatan komputer.
 • 1 Makmal Cabling & Fiber Optic (berhawa dingin) - Dilengkapi dengan peralatan pemasangan kabel dan fiber optic seperti Network Scanner, Network Tester, Network Analyser, Fiber Splicer, OTDR dan lain-lain.
 • 4 bilik kuliah (berhawa dingin)
 • Kelengkapan bengkel yang lengkap
 • Sambungan internet
 • Latihan yang diberi oleh Pensyarah/Pakar-pakar yang di iktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

 Persijilan

 • Sijil Teknologi Perindustrian Oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
 • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran  (JPK).
 • Pelajar akan dinilai berdasarkan sistem CGPA dan GPA.

 

Aktiviti Luar Yang Pernah Dijalankan

 • Program Latihan 1 Malaysia dalam bidang Teknologi Komputer Rangkaian.
 • Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) bidang IT Network Support
 • Pertandingan MySkill bidang Web Design
 • Pertandingan WSMB bidang IT Network Support
 • Projek Pembangunan Sistem E-Masjid di Masjid Seksyen 12, Shah Alam (Projek tahun Akhir pelajar)
 • Laptop Day ( Penyelenggaraan laptop secara percuma kepada komuniti setempat)

 

  Prospek Kerja

 • Peluang pekerjaan kebanyakannya terdapat dalam industri teknologi komputer rangkaian, pengurusan rangkaian, keselamatan maklumat, sokongan pelayan dan multimedia interaktif yang boleh diaplikasikan kepada bidang kerjaya yang luas dalam perniagaan dan dunia industri ICT.
 • Para lepasan kursus ini boleh mendapat pekerjaan sebagai Personel Penyelenggaraan, Personel Sokongan Rangkaian, Pentadbir Rangkaian, Eksekutif  Sokongan Maklumat / IT, Penolong Teknikal Komputer, Jurutera Sokongan IT, Pembantu Jurutera Rangkaian, Pembangun IT dan Help desk.
 • Mereka juga berpeluang melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) ke Tahap 4 (setaraf Diploma) dan Tahap 5 (setaraf Ijazah) di institut-institut kemahiran lanjutan seperti ADTEC, JMTI dan lain-lain.

 

 Peralatan Latihan

 Software

 • Technical drawing visio 2013
 • Network simulation VMware 10.0
 • Windows Server 2012
 • Cisco Aspire
 • Packet Tracer 6.3

Main Menu

Powered by JS Network Solutions