Print

Kami di ILP Kuala Langat & Jabatan Tenaga Manusia di amanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir dan pengajar terlatih. Dengan itu, kami berjanji :

 

 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.

  1. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  2. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  3. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  4. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 

   Lihat Pencapaian Piagam Pelanggan