Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kami di ILP Kuala Langat & Jabatan Tenaga Manusia di amanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir dan pengajar terlatih. Dengan itu, kami berjanji : 

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen  lengkap.
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
  4. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

 Berikut ialah status pencapaian piagam ILP Kuala Langat

Pencapaian Piagam Pelanggan Sept 2021


 

Powered by JS Network Solutions