Print

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sejajar dengan misi ILP Kuala Langat dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan ke arah MS ISO 9001:2015, ILP Kuala Langat tidak juga lupa akan kepentingan pembangunan teknologi maklumat yang mana ia bergerak seiring dengan saranan kerajaan agar rakyatnya celik IT.

Dengan terbinanya laman web ini, dapatlah kita bersama-sama berkongsi maklumat dan pengetahuan dalam usaha untuk memberikan maklumat dan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi keperluan pelanggan-pelanggan ILP Kuala Langat serta menyumbang ke arah pembangunan yang diperlukan bagi menjayakan k-ekonomi. Selamat melayari laman web ILP Kuala Langat.

Terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
"Pekerja dan Cabaran Budaya Norma Baharu"
 
Ts. Dr. Muhammad bin Yusof
Pengarah ILP Kuala Langat