Print

MISI:

Untuk menjadi organisasi peneraju dalam membangun tenaga kerja yang berdaya saing

 

VISI:

Untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing


OBJEKTIF:

Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat Selangor ini ditubuhkan bagi melahirkan tenaga kerja terlatih bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran yang tertumpu terhadap kemahiran dan teknologi industri terkini melalui objektif tersebut :-

  1. Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian negara
  2. Meninggikan kemahiran pekerja industri bagi membolehkan mereka memberi sumbangan yang lebih berkesan ke arah pembangunan negara
  3. Memudahkan para lepasan sekolah mendapat pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran perindustrian melalui latihan yang bersistematik.