Print

Dasar Kualiti

JTM adalah komited dalam memberi latihan kemahiran yang sistematik kepada belia-belia lepasan sekolah dan pekerja-pekerja teknikal ke arah memenuhi sektor perindustrian negara

Wawasan

Menjadikan Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat sebuah organisasi yang cemerlang berteraskan profesionalisme, integriti dan teknologi terkini selaras dengan matlamat wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju.