Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bahagian Kawalan Kualiti & Latihan (BKKL) ILP Kuala Langat berperanan menyelia dan mengawal mutu latihan yang dijalankan di ILP Kuala Langat agar ianya selaras dengan piawaian yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Tenaga Manusia. Selain itu, bahagian ini juga berperanan menyediakan pembangunan bahan latihan / panduan pembelajaran dan pengajar supaya latihan berjalan lancar dan dapat melahirkan tenaga mahir yang berketrampilan.

FUNGSI:

 • Menguruskan persijilan pelajar dan pusat bertauliah dalam melaksanakan Sistem Penilaian Berterusan dan Persijilan Kemahiran Malaysia.
 • Menyelaras aktiviti Business Plan di peringkat ILP Kuala Langat
 • Menguruskan pendaftaran Pusat pentauliahan bagi ILP Kuala Langat
 • Merangka rekabentuk dan pembangunan kurikulum latihan.
 • Menyelaras Jawatankuasa Penasihat peringkat Institut dalam pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan latihan vokasional di peringkat ILP Kuala Langat.
 • Menyelaras Perlaksanaan CGPA.
 • Menyelaras KAWALAN DOKUMEN DAN PERLAKSANAAN MS ISO 9001:2000.
 • Mengawal mutu dan kawalan latihan mengikut standard NOSS/ Silibus ILJTM.
 • Memastikan Pensijilan bagi kursus yang dijalankan mengikut keperluan industri untuk tujuan peningkatan kemahiran tenaga kerja sedia ada.
 • Memastikan Persijilan bagi kursus yang di jalankan mengikut piawaian kemahiran kebangsaan (SKM, Suruhanjaya Tenaga, dan CIDB)
 • Menentukan dan menetapkan kursus-kursus modular, Customized dan jangka pendek mengikut keperluan industri untuk tujuan peningkatan kemahiran Tenaga kerja sedia ada
 • Membangun, menilai, menyelaras dan Mengembangkan kurikulum Latihan kemahiran pengajar.
 • Menyelaras, mengenalpasti dan membangun kemahiran Tenaga Pengajar untuk bidang-bidang yang baru.
 • Menyedia, menyelaras dan mengawal selia pengunaan Learning Guide, Written Instructional Material (WIM), Teaching Material dan Teaching Aids.
 • Penyelarasan Jadual Peperiksaan
 • Penyelarasan Lawatan Naziran & PPL
 • Merekod Keputusan Penilaian & Peperiksaan
 • Menyelaras dan mengawal standard soalan dan kaedah penilaian
 • Mengurus Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan
Powered by JS Network Solutions