Print

Dewan Makan merupakan salah satu kemudahan asrama yang paling penting. Dewan Makan ILP Kuala Langat dibina di blok berasingan berhampiran dengan asrama. Dewan Makan dibuka mengikut masa yang telah ditetapkan. Para pelajar perlu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan semasa di Dewan Makan.

 

Antara perkara utama dalam penyediaan makanan adalah kebersihan dan pengendalian yang betul bagi memastikan makanan yang disediakan kepada para pelajar adalah selamat dan berkhasiat. Kawalan dalam pengendalian makanan juga dapat mencegah keracunan makanan di institut.