Jalan Sultan Abd Samad , 42700 Banting Selangor . 03-31204600  03-31204440  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penafian

Portal ini disediakan untuk tujuan mendapatkan maklumat sahaja dan tidak harus bergantung sepenuhnya untuk ketepatannya. ILPKLS menafikan semua waranti, sama ada melalui sebutan ataupun yang terimplikasi, termasuk waranti tanpa limitasi bagi ketepatannya, kelengkapannya atau kandungan maklumat yang menjadi sebahagian daripada portal ini.

ILPKLS, sekutu-sekutunya, pengeluar lesen, kakitangan, ejen atau kontraktor tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan, termasuk tanpa limitasi secara tidak langsung, kerosakan akibat, kerosakan khas, ketidaksengajaan atau punitif yang berlaku atau disebabkan oleh portal ini atau kandungannya atau kesilapannya atau pengabaian dalam kandungannya.

Sila ambil perhatian bahawa segala maklumat atau bahan yang dihantar kepada ILPKLS menerusi portal ini akan dianggap sebagai tidak rahsia. Segala maklumat dan bahan-bahan berkenaan tidak akan dilayan dengan rahsia. ILPKLS tidak akan bertanggungjawab pada bila-bila masa apabila maklumat atau bahan-bahan berkenaan jatuh atau diketahui oleh pihak ketiga

Hakcipta © 2017 Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat

Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia,
Jalan Sultan Abdul Samad, 42700 Banting, Selangor.
Tel : 03 31204600
Fax : 03 31294440
admin.ilpkls@jtm.gov.my